Skip links

Bloocell®️ Dental

Bloocell® Dental

Bloocell Dental ürünleri Sinüs yan duvarının kapatılması ve greft materyalinin diş implantı etrafına sabitlenmesi, diş çekimi sonrası vestibüler defektin yeniden yapılandırılması, alt çene 3 boyutlu, dikey ve yatay defekt rekonstrüksiyonu vb. bunun gibi vakalar için uygundur.