Skip links

BLOOCELL HOSTED OUR MALAYSIAN DOCTORS

Treatment of glenoid bone damage poses difficulties due to both the complexity of surgical interventions and long recovery periods. These challenges make the need for innovative and effective medical solutions more and more essential. In this context, the Bloocell Bioscaffold glenoid model offers an improved solution to alleviate these difficulties and improve the treatment process.
Bloocell Bioscaffold glenoid model is designed in different sizes and angles and offers optimal positioning and application during surgical interventions. This allows surgeons to perform procedures more precisely and accurately, increasing the success of the operation and reducing the risk of complications.
In shoulder surgery led by Prof. Dr. Kerem Bilsel, the Bloocell Bioscaffold glenoid model was used. A team of Malaysian orthopedic doctors also took part in Prof. Dr. Kerem Bilsel’s shoulder surgery to monitor the surgery and create collaborations with Bloocell. The team stated that this technology is very important in shoulder surgery and is a great innovation.
The Bloocell Bioscaffold glenoid model is considered an important innovation in the treatment of glenoid bone damage. It represents the beginning of a new era in shoulder surgery, with the advantages it provides to both physicians and patients.

Glenoid kemik hasarının tedavisi hem cerrahi müdahalelerin karmaşıklığından hem de uzun iyileşme süreçlerinden dolayı zorluklar içermektedir. Bu zorluklar, yenilikçi ve etkili tıbbi çözümlere olan ihtiyaca olan talebi gün geçtikte daha elzem hale getirmektedir. Bu bağlamda, Bloocell Biyoiskele glenoid modeli, bu zorlukları hafifletmek ve tedavi sürecini iyileştirmek için geliştirilmiş bir çözüm sunmaktadır.

Bloocell Biyoiskele glenoid modeli, farklı boyut ve açılarda tasarlanmış olup cerrahi müdahaleler sırasında optimal pozisyonlama ve uygulama imkânı sunmaktadır. Bu, cerrahların daha hassas ve doğru bir şekilde işlem yapmalarını sağlayarak operasyon başarısını artırmakta ve komplikasyon riskini azaltmaktadır.

Prof.Dr.Kerem Bilsel liderliğindeki omuz cerrahisi ameliyatında, Bloocell Biyoiskele glenoid modeli kullanılmıştır. Prof.Dr.Kerem Bilsel’in omuz cerrahisi ameliyatında ameliyatı izlemek ve Bloocell ile işbirlikleri oluşturmak için Malezyalı ortopedi doktor ekibi de yer almıştır. Ekip bu teknolojinin omuz cerrahi ameliyatında çok önemli olduğunu ve büyük bir inovasyon olduğunu belirtmişlerdir.

Bloocell Biyoiskele glenoid modeli, glenoid kemik hasarının tedavisinde önemli bir inovasyon olarak kabul edilmektedir. Hem hekimlere hem de hastalara sağladığı avantajlarla, omuz cerrahisinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir.